Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007

Ρόμπερτ Α. Νταλ, Περί πολιτικής ισότητας


Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στη σειρά «Αναμετρήσεις με τον 21ο αιώνα» το δοκίμιο του Ρόμπερτ Νταλ «Περί Πολιτικής Ισότητας». Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ο ίδιος ο Ρόμπερτ Νταλ, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και με μεγάλη επιρροή πολιτικούς επιστήμονες της εποχής μας. Οι μελέτες του για τη δημοκρατία, την πολιτική συμμετοχή και την πολιτική ισότητα έχουν συνεισφέρει αποφασιστικά και έχουν ασκήσει ιδιαίτερη επίδραση στο διάλογο για τη δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα.
Κατά το δεύτερο λόγο, αυτό το μικρό αλλά ιδιαίτερα περιεκτικό βιβλίο, καταπιάνεται με ένα ζήτημα που συνιστά ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα των κοινωνιών του εικοστού πρώτου αιώνα: το ζήτημα της αύξησης των ανισοτήτων και ιδιαίτερα των σημαντικών επιπτώσεων που αυτές έχουν στην ίδια τη δημοκρατία και το μέλλον της.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2007

Η Παγκόσμια Τράπεζα και οι πολιτικές της για τη φτώχεια


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι απορίας άξιο, το πόσο λίγο έχουν ασχοληθεί στη χώρα μας με το ζήτημα της Παγκόσμιας Τράπεζας, αυτοί που συζητούν ζητήματα παγκοσμιοποίησης και φτώχειας. Αυτό έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με το ρόλο που αυτή έχει διαδραματίσει. Ακόμα και στην παραγωγική υστέρηση της χώρας μας έχει παίξει το ρόλο της αφού Αλλά ρόλο έχει παίξει και για την Ελλάδα. Πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η τότε ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από την ΠΤ μια μελέτη για τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο προτάσεις της ΠΤ βέβαια δεν  στόχευαν σε μια αυτοδύναμη ανάπτυξη. Το μοντέλο που πρότεινε διαιώνιζε την εξάρτηση, αφού ως αναπτυξιακοί τομείς προτείνονταν ο τουρισμός και οι κατασκευές.

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007

PATHWAYS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES TO TERTIARY EDUCATION AND EMPLOYMENT


OECD, Group of national experts on special needs education

PATHWAYS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES TO TERTIARY EDUCATION AND EMPLOYMENT

Konstantinos Geormas
Ministry of Employment and Social Protection

National and Kapodistrian University

Athens 9 February 2007


 Mr. Chairman , ladies and Gentlemen
 Let me first offer to you the apologies on behalf of the General Secretary of the Ministry of Employment, who, due to unforeseen duties he is not able to participate in today’s meeting. The General Secretary would like to assure you that he perceives your initiative as a very significant contribution to an issue that all of us in this room share: the provision of equal opportunities to all of our co-citizens to have access to employment, education, training, culture, social life.