Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Η πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας και η συμβολή της στο Ελληνικό παραγωγικό μοντέλο του μέλλοντοςτου Κωνσταντίνου Δ. Γεώρμα
 (απόσπασμα από το βιβλίο 
Κοινωνική Οικονομία.Θεωρία, Εμπειρία και Προοπτικές, 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2013)

Το να στοχάζεται κανείς περί κοινωνικής επιχειρηματικότητας σημαίνει «να διερευνά την ένταση μεταξύ κοινωνικών επιχειρηματιών και τις προϋποθέσεις και τα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας∙ μεταξύ ατόμου (και ομάδας) ως συντελεστών και κοινωνικής δομής» (Ziegler, 2009,5).
Η παραπάνω διατύπωση εξηγεί γιατί η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα παρουσιάζει τα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά με αυτά που διακρίνουν τους άλλους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώς. Όπως έχουν δείξει οι μελέτες σε άλλες χώρες, γενικά, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας συνάδει με την δυναμικότητα των άλλων οικονομικών και κοινωνικών τομέων μίας κοινωνίας.
Στο ερώτημα γιατί, αφού οι κοινωνικές επιχειρήσεις ευδοκιμούν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα δεν έχουν μία παρόμοια εξέλιξη, θα πρέπει να εξεταστούν η παρουσία ή απουσία άλλων ευνοϊκών παραγόντων, που ο προσεκτικός αναγνώστης θα δει να αναδεικνύονται μέσα από τα κείμενα αυτού του τόμου. Εδώ θα γίνει αναφορά σε κάποιους κύριους παράγοντες και στις συνέπειες τους αναφορικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Τέλος, κλείνοντας , θα περιγραφούν σε αδρές γραμμές τα απαιτούμενα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας.

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα της ζωής: Ελλάδα αποκλίνουσα, απογοητευμένη και με βαριά τραυματισμένους θεσμούς


Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα της ζωής: Ελλάδα αποκλίνουσα, απογοητευμένη και με βαριά τραυματισμένους θεσμούς
του δρ. Κωνσταντίνου Δ. Γεώρμα
Το Eurofound, δημοσίευσε την τετραετή «Έρευνα για την ποιότητα της ζωής στην Ευρώπη»[1]. Η δημοσίευσή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη, μετά το 2011, μεγάλη έρευνα αποτύπωσης του πώς βιώνουν οι Ευρωπαίοι την πραγματικότητα μετά την μεγάλη κρίση.
Οι Ευρωπαϊκές τάσεις
Σε αντίθεση με αυτά που καλλιεργούνται στον τύπο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη από το 2013, τόσο η οικονομική όσο και η κοινωνική κατάσταση βελτιώνονται.  Συνέπεια αυτού, βέβαια, είναι να διαμορφώνεται μια αντίστοιχη διάθεση και στον πληθυσμό.
Έτσι, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι στην Ευρώπη καταγράφεται αύξηση των επιπέδων αισιοδοξίας ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει και η ικανοποίηση από την ζωή και το βιοτικό επίπεδο. Επιπλέον, συνέπεια της σταθερής οικονομικής ανάκαμψης που λαμβάνει χώρα μετά το 2013 είναι και το γεγονός ότι περισσότεροι πολίτες αναφέρουν πλέον ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους ανάγκες, καθώς και ότι τα αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζονται μειωμένα.