Τετάρτη 8 Μαΐου 2013
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
 Θεωρία, εμπειρία, προοπτικές


Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεώρμας 
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Γέώρμας, Δημοσθένης Κασσαβέτης,
 Αντώνιος Κώστας, Ιωάννης Νασιούλας, Νίκος Ντάσιος, 
Χαράλαμπος Οικονόμου, Κυριάκος Σουλιώτης, 
Θανάσης Στραβοσκούφης, Ειρήνη Σωτηροπούλου

Έτος Έκδοσης: 2013, σελ. 214
Εναλλακτικές Εκδόσεις, σειρά Δοκίμιο 20ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικό σημείωμα
Α Μέρος: Θεωρία και πράξη της κοινωνικής οικονομίας
2. Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας, Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη. Ορισμοί, εμπειρία και προοπτικές
Β Μέρος: Η Ελληνική εμπειρία της κοινωνικής οικονομίας και οι Ευρωπαϊκές εξελίξεις
3. Δημοσθένης Κασσαβέτης, Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
4. Αντώνιος Κώστας, Οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
5. Ειρήνη Σωτηροπούλου, Η περίπτωση των εναλλακτικών οικονομικών δομών στην Ελλάδα: θεωρητικά ερωτήματα που η πραγματικότητα θέτει στην οικονομική επιστήμη
6. Ιωάννης Νασιούλας, Η Κοινωνική Οικονομία στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γ Μέρος: λειτουργικά ζητήματα και κοινωνικό-πολιτικές προσεγγίσεις
7. Θανάσης Στραβοσκούφης και Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας, Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
8. Χαράλαμπος Οικονόμου και Κυριάκος Σουλιώτης, Ο «Τρίτος Δρόμος» στην υγεία. Η ελληνική περίπτωση
9. Νίκος Ντάσιος, Η συμβολή του Τρίτου Τομέα στην τοπική ανάπτυξη
Επίλογος
10. Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας, Η πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας και η συμβολή της στο Ελληνικό παραγωγικό μοντέλο του μέλλοντος


Εισαγωγικό σημείωμα

Η οικονομική κρίση του 2008 αποδεικνύεται βαθύτερη απ’ ότι ανέμεναν οι αναλυτές, αλλά και οι κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η κρίση όχι μόνο οδήγησε στον υπέρμετρο εκτροχιασμό του δημοσιονομικού χρέους, αλλά είχε καταστροφικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς: την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η κρίση, πέραν των άλλων ανέδειξε τα βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα μίας παρασιτικής, καταναλωτικής, πελατειακής, κρατικοδίαιτης οικονομίας.