Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 28.03.2014


http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1371

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014

https://www.youtube.com/watch?v=SEICzsFQ2RI