Σάββατο 30 Μαρτίου 2002

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η Επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση θεωρήθηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες το μέσο για την οικονομική ανάπτυξη, την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις τεχνολογικές αλλαγές, το όπλο για την προώθηση της απασχόλησης. Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρόλος είναι μάλλον υπερτονισμένος. Ενώ από τη μια είναι χρήσιμη για την προσαρμογή στο νέο παραγωγικό υπόδειγμα που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, από την άλλη, δεν δείχνει να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στο πρόβλημα της κρίσης της απασχόλησης. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ιδεολογικά από την νεοφιλελεύθερη λογική για να μεταφέρει το βάρος του κόστους και το ρίσκο της απόδοσης της κατάρτισης από τους εργοδότες στους εργαζόμενους, υποκρύπτει λογικές εντατικοποίησης της εργασίας και επιρρίπτει –αδίκως- την ευθύνη της ανεργίας στους ανέργους.
Στην Ελλάδα η ΕΕΚ δημιουργήθηκε έπειτα από παρεμβάσεις εξωτερικών μηχανισμών, εξελίχθηκε με έναν ασυντόνιστο τρόπο και πάσχει από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της χώρας. Όχι τυχαία λοιπόν, οι ελάχιστες υπάρχουσες έρευνες δείχνουν ελάχιστη σχέση της ΕΕΚ με την απασχόληση.