Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013


ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Στις 10-11 Δεκεμβρίου 2012, στο Παρίσι, έλαβε χώρα εξέταση ομοτίμων με θέμα «Κοινωνική Οικονομία-Θέτοντας τις βάσεις για καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις του σήμερα». Στην Εξέταση Ομοτίμων συμμετείχαν, πέραν της διοργανώτριας χώρας Γαλλίας, οι Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία.Κεντρικό ζήτημα της πρώτης ημέρας, έπειτα από μια παρουσίαση του Roger Spear η οποία απλώς ανακεφαλαίωσε την κατάσταση της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, ήταν 

Αξίζει να αναφερθεί η γαλλική εμπειρία και ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί πρόσφατα στον συγκεκριμένο τομέα. Οι Γάλλοι, πέραν της μακράς και ευρείας εμπειρίας στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας προχωρούν στις εξής κεντρικές δράσεις: