Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 28.03.2014


http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1371