Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Οι παγκόσμιες τεκτονικές πλάκες, η Ευρώπη και η άδουσα Ελλάς
του Κωνσταντίνου Γεώρμα,
 Εφημερίδα Ρήξη, 12 Μαρτίου 2016

Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, αποτυπώνεται με με ενάργεια το δομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και κατά συνέπεια η χώρα μας. Καθώς η παγκοσμιοποίηση φέρνει στο προσκήνιο νέες οικονομικές δυνάμεις, οι απροσάρμοστοι, από χώρες μετατρέπονται σε χώρους. Αλλά ας δούμε τα στοιχεία.

Η βαθειά ύφεση που έπληξε την Ευρώπη δεν ήταν χωρίς συνέπειες για τη θέση της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Σύμφωνα με τη Eurostat,  στην ΕΕ-28, το 2014, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ  ήταν 27.400 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με το 99% του ΑΕΠ του 2007. Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι το παρακάτω στοιχείο που δείχνει τη θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Το 1990 η οικονομία της ΕΕ αντιστοιχούσε στο 25,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μετά από 25 χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό έχει πέσει στο 17%. Ακόμα και σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ενώ το 1990 το ΑΕΠ της ΕΕ ήταν το 128% των ΗΠΑ, το 2014 ήταν το 106%.


Σημείωση: Το βαθύ πράσινο στον έγχρωμο χάρτη σημαίνει έντονη αύξηση του ΑΕΠ κατά κεφαλήν, Το βαθύ κόκκινο βαθειά ύφεση. Η αξία 1 δείχνει ότι η χώρα δεν έχει παρουσιάσει αύξηση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι αξίες κάτω από 1 δείχνουν ότι η χώρα δεν έχει ακόμα ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία παρουσιάζουν μια έστω και μέτρια ανάπτυξη της τάξης του 1-1,5%. Αντιθέτως, στο πάτο του πηγαδιού βρίσκονται οι χώρες του νότου: Τον χορό σέρνει η Ελλάδα, και ακολουθούν Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Κροατία.
Όσον αφορά την ανεργία, ένα στοιχείο και μόνον αρκεί: το 2007 η ανεργία στη χώρα μας ήταν 8,4%, χαμηλότερη από αυτή της Γερμανίας (8,5%). Το 2014 είμαστε πρωταθλητές με 25%, ακολουθούμενοι από την Ισπανία.


Κάποιοι είπαν ότι το κεντρικό δόγμα της εποχής είναι «παρήγαγε ή αφανίσου». Την στιγμή που η θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ανατρέπεται, είναι φυσικό όλοι να προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ωστόσο «των οικείων ημών εμπιπραγμένων, ημείς άδωμεν». Τοποθετούμε σε κρίσιμους τομείς γοβοφόρες channel, Τασίες  και Καρανίκες. Και έπειτα καταριόμαστε τους «απ’ έξω» για τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν.

Στη γειτονιά μας, οι τεκτονικές πλάκες έχουν ήδη συνθλίψει ολόκληρες χώρες. Δυστυχώς σήμερα ήρθε η ώρα μας. Γιατί, όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι, συνετοί Έλληνες, όπως στρώνεις, έτσι και κοιμάσαι.